Archive for November, 2009

De jaarlijks wederkerende vliegenzwammen

Sunday, November 8th, 2009

Dit jaar hebben we iets langer moet wachten, maar ze zijn dan toch gekomen.